BIAŁORUŚ BEZ WIZ

Białoruś bez wiz – dlaczego warto odwiedzić Grodno, Brześć albo Mińsk

Grodno pozostaje dla turystów prawdziwą terra incognita. Grodno, zaliczane niegdyś do wielkiej trójki kresowych miast Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zasługuje na odwiedziny nie mniej niż Wilno czy Lwów. Ponad osiemset lat historii pozostawiło tu po sobie wiele wspaniałych zabytków architektury: zamków, kościołów, cerkwi, stłoczonych na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Miasto nad Niemnem było uczestnikiem ważnych wydarzeń historycznych związanych zarówno z Polską (Stefan Batory uczynił z niego faktyczną stolicę Rzeczpospolitej, swoje największe powieści pisała tu Eliza Orzeszkowa), jak i Litwą, Rosją czy Białorusią. To miejsce spotkań kultur Zachodu i Wschodu, z całą ich różnorodnością i kolorytem, jest dziś rozwijającym się – na miarę białoruskich warunków – 300-tysięcznym miastem, w którym perły architektury sąsiadują z socrealistyczną zabudową, a nazwy ulic (np. Adama Mickiewicza i Feliksa Dzierżyńskiego) przypominają o bujnej historii niegdysiejszych Kresów. Zapraszamy do odkrywania zapomnianych skarbów Grodna.

 Fragmenty z przewodnika turystycznego “Grodno. Miasto nad Niemnem”. Autorzy: Adam Liss, Krzysztof Maćkowski. Wydawnictwo Bezdroża.

DOSTĘPNOŚĆ OFERTY I AKTUALNA CENA PO POTWIERDZENIU PRZEZ BIURO PODRÓŻY “ALBICJA”