БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА

Puszcza Białowieska. Białoruska część

Wszystkim osobom przyjeżdżającym do regionu Puszczy Białowieskiej proponujemy odwiedzenie białoruskiej części Puszczy. Jest ona również bardzo piękna i dzika a na turystów czeka wiele atrakcji. Państwowy Park Narodowy „Puszcza Białowieska” położony jest na zachodzie Republiki Białoruś, w granicach województw: grodzieńskiego i brzeskiego. Zajmuje 87,36 tys. ha. Centrum administracyjne parku znajduje się we wsi Kamieniuki (rejon kamieniecki), 60 km od Brześcia.